Miquel Arnal

Barcelona, 1960

www.miquelarnal.com

Disciplines

Vídeo

Exposicions

2004 - "Transformer". BAC! V. Barcelona

Premsa

www.h2o.es/prensa/miquelarnal_txt_es.html
El Periódico 16/04/98
Diari de Terrassa 04/02/1997
Models Elite (1996)
Diario de Terrassa, 30/01/98
Esquire 03/1997
El Periódico 15/12/97
PHOTO núm 293 1992
Quadern, EL Pais, 28/03/02
PHOTO, núm 383 y 384 2001