El Projecte | Arxiu Artistes

Arxiu Artistes és un servei d’informació i difusió que té la vocació de reunir, catalogar i donar a conèixer la producció artística contemporània catalana, a partir d'una base de dades en constant ampliació i revisió.

Arxiu Artistes ofereix un instrument de treball i de consulta per a professionals, comissaris i responsables d'institucions nacionals i internacionals.
El projecte s’estructura a partir d’un web que facilita l’accessibilitat a les diferents fonts d’informació i ofereix una visió de conjunt plural i integradora. El web permet la recerca específica a partir d’un o diversos criteris, que es poden fer acumulatius.

CRÈDITS

Direcció i coordinació del projecte
A*DESK

Disseny
PH

Programació
Nicolas Malevé

Copyright dels textos
© dels autors

Copyright de les obres reproduïdes
© VEGAP
© dels artistes
© de les institucions i fotògrafs anomenats